Overfald og trusler

Når hændelsen sker:

 • Vurder behov for akut hjælp - kald 112! 
 • Giv kollegial psykisk førstehjælp, umiddelbart efter episoden.  
 • Psykisk førstehjælp
  • Lad ikke den voldsramte være alene 
  • Skab ro og tryghed 
  • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket 
  • Undgå at bagatellisere 
  • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger 
  • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende 
  • Følg evt. den voldsramte hjem 
  • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn 
 • Ledsag kollegaen til skadestuen, hvis det er påkrævet  

Umiddelbart efter ulykken:

 • Leder og arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres hurtigst muligt efter episoden har fundets sted
 • Leder sørger for at der tilbydes krisehjælp til skadelidte – krisehjælp kan rekvireres på tlf.: 89 70 12 99 
 • Episoden anmeldes som en arbejdsskade og anmeldes til politiet (hurtigst muligt/inden for 24 timer). 
 • De øvrige medarbejdere skal orienteres om hændelsen.  

Opfølgning den efterfølgende tid:

 • Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder i perioden efter. 
 • Støt den pågældende medarbejders tilbagevenden til arbejdet. 
 • Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden.

  

Sådan gør du, hvis du modtager en trussel via email:

Du skal omgående:

 • Underrette din nærmeste leder
 • Aftale det videre forløb med din leder om evt. underretning af politiet
 • Orientere din arbejdsmiljøkonsulent